KOMAA

Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacija

Lietuvos reklamos agentūrų įkurta nevyriausybinė organizacija, vienijanti reklamos agentūras, siekiančias vystyti reklamos rinką, kelti reklamos pramonės prestižą ir drauge priimti visai reklamos rinkai svarbius sprendimus.

KOMAA misija

Vienyti reklamos agentūras, siekiančias vystyti reklamos rinką, kelti industrijos prestižą ir drauge priimti visai reklamos rinkai svarbius sprendimus.

KOMAA tikslai

Kelti bendrą rinkos lygį ir paslaugų kokybę
Rūpintis asociacijos agentūrų darbuotojų tobulėjimu, rengti lietuviškos reklamos festivalius, kuriuose būtų apdovanojami geriausi kūrybiniai projektai, teikti informaciją verslo visuomenei ir reklamos klausimais konsultuoti klientus, organizuoti seminarus bei spręsti aktualias agentūrų ir klientų santykių problemas.

Gerinti reklamos verslo sąlygas
Stengtis, kad konkursai, kuriuose dalyvauja reklamos agentūros, būtų skaidrūs ir remtųsi aiškiais agentūrų atrankos kriterijais; keistis informacija apie agentūrų veiklą, taip sudarant patikimus agentūrų reitingus.

Atstovauti reklamos verslo interesams valdžios institucijose
Siūlyti įstatymų formuluotes; viešai aptarti kontraversiškus reklamos atvejus ir išsakyti bendrą reklamos verslo atstovų nuomonę žiniasklaidoje.

Priimti tarptautinį reklamos kodeksą
Laikytis nustatytų reklamos veiklos standartų bei bendrų reklamos taisyklių.